La música es el corazón de la vida. Por ella habla el amor;
sin ella no hay bien posible y con ella todo es hermoso. Franz Liszt

viernes, 9 de diciembre de 2011

Repaso  do  tema.


Cal é a finalidade  da música na antigua Roma e Grecia?
Qué instrumentos se utilizaban.
Fecha cronolóxica da Idade Media.
Qué nome recibe a música relixiosa desta época?
Cales son as súas características?
A quén debemos ese nome?
Cal é o nome dun gran teórico musical da Idade Media?
Qué nos deixou?
Cal é a primeira notación musical que se utilizou?
Qué outro tipo de notación se utilizou durante esta época?
Quén interpretaba a música profana?
Que diferencias hai entre estes dous persoaxes ?
Como se chaman os libros onde aparece escrita a música relixiosa?. Sobre qué se poñían para que todos os monxes poideran ler sen dificultade?
Qué idioma utilizaban os trovadores e troveiros ? Cal é o nome dun trovador moi importante que incluso foi rei?Que obra escribiu?
Cando comeza a polifonía? En que dous períodos  se divide? Cales son os compositores principales de cada periodo?
Quen compuxo a Misa de Notre Dame?

No hay comentarios: